SKAI METAL s.r.o.
Priehradka 20
036 01 Martin
Tel.: 043/ 4221380
Fax: 043/ 4221382
E mail: skaimetal@skaimetal.sk
Web: www.skaimetal.sk

Ing. Ján Lacko - konateľ
Ing. Rudolf Vladár - konateľ